Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Informacja o Kazimierzowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Bydgoszczy.

Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy powstał na mocy Zarządzenia Nr 54/2006/2007 Rektora UKW z dnia 17 kwietnia 2007 roku. Patronat nad uniwersytetem objęli – Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Dnia

17 października 2018

r. Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął 12 rok nauki. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 przypadła w roku 50-lecia istnienia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Celem KUTW jest aktywizacja osób w okresie późnej dorosłości. Słuchacze realizują się edukacyjnie, społecznie, kulturalnie i rekreacyjnie poprzez aktywne udział w proponowanych zajęciach. Słuchacze uczestniczą w wykładach akademickich, które odbywają się co drugi tydzień. Są to zawsze środy. Tematyka wykładowa obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy. Poza tym seniorzy korzystają z pracy sekcji. Jest ich prawie trzydzieści. Wśród nich można wyróżnić sekcje artystyczne takie jak:

- Zespół Tańca Dawnego „Kazimierki”,
- Zespół Wokalny „A-nutki”,
- Zespół Teatralno – Kabaretowy „Teatrzyk”,
- Kabaret „Trzeci oddech”.

Są także sekcje rękodzieła artystycznego:
- decupage, malarskie,
- poetycko – literackie,
- fotograficzna.

Wśród sekcji sportowych można wymienić: rowerową, nordic walking, gimnastyczną, brydż sportowy. Dużym zainteresowaniem cieszą się sekcje przedmiotowe takie jak:

- historyczne ( historia Polski i historia wschodu),
- krajoznawczo – turystyczna,
- rodzinnych przewodników po Bydgoszczy.

Słuchacze Kazimierzowskiego UTW mogą korzystać z kursów:

- szybkiego czytania, -
- zapamiętywania,
- językowych, ,
- komputerowych.

Studenci – seniorzy chętnie zwiedzają Bydgoszcz, region, kraj. Zwiedzają nie tylko Europę. Byli w Chinach (Pekin i okolice) oraz w Sankt Petersburgu. Planują wyjazd do Indii. Na KUTW działają dwa kluby "Casimirus" i "Pegaz". Seniorzy chętnie korzystają z wyjazdów sanatoryjnych do:

- Rabki,
- Ustronia,
- Truskawca
- na Ukrainie.

Corocznie wypoczywają nad morzem: w Krynicy, Jastarni, Jastrzębiej Górze i na Helu.

Aktywni, wyróżniający się słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nagradzani są zaszczytnym tytułem "OSOBOWOŚĆ KUTW". Za 10 -letni staż studencki, seniorzy otrzymują tytuł "Doktora Nauk Wszelakich". Bożena Sałacińska jest pomysłodawcą i główną organizatorką corocznych "Imienin króla Kazimierza Wielkiego" oraz "Niebiańskich spacerów".

Z uwagi na to, że KUTW nie ma osobowości prawnej, nie korzysta z dofinansowania grantowego, projektowego. Są jednak przedsięniorcy, którzy wspierają działalność Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Za to wsparcie, sponsorom przyznawany jest honorowy tytuł "Przyjaciel KUTW".

Close Menu