Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

KUTW w przestrzeni miejskiej

DZIEŃ TEMATYCZNY

„TRZECI SEKTOR DLA SENIORA”

11 października 2018 r. godz. 10.00-17.00

Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „BCOPW Gdańska 5”

ul. Gdańska 5, Bydgoszcz

godz. 10.oo – 10.3o – Zespół Wokalny “A-ntki”,

godz. 13.3o-13.45 – Zespół Teatralno-Kabaretowy „Teatrzyk”

godz. 15.3o-16.oo – Krystyna Lepak – śpiew, Helena Wyrzykowska – Grupa Form Różnych ” Trzeci oddech” ?

Prace plastyczne prezentują:
– malarze – odpowiedzialna Elka Łukomska ( 10 sztalug )
– kwiaty, origami – odpowiedzialna Helenka Wyrzykowska, Ania Kuś

——————————————————————————————————————

III BYDGOSKIE FIRUM SENIORA
dnia 15 października 2018 roku godz. 10-oo 14-oo

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

– godz. 11-oo – “Kobieta w malarstwie” – prezentacja Elżbiety Rogowskiej – autorki eksponowanej wystawy

– godz. 11- 5o – wystąpienie przewod. Rady Słuchaczy KUTW, Bożeny Sałacińskiej

– godz.12-55 -“Tradycje i obrzędowość w animacji czasu wolnego seniorów” – wystąpienie Renaty Repińskiej

Wystawa – 18 prac malarskich – Elżbiety Rogowskiej

Szczegóły dotyczące kazdego wydarzenia w oddzielnych komunikatach na stronie !

Dodaj komentarz

Close Menu