Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Brydż – alternatywny termin

W związku z dużym zainteresowaniem uczestnictwem w sekcji brydżowej, powołuje się drugą grupę, która spotykać się będzie w każdy poniedziałek o godz. 11-oo w sali Klubowej “Casimirusa” ( ul. Chodkiewicza 30, bydynek E, sala 016). Pierwsze spotkanie dnia 1 października 2018 r.
Kierownikiem sekcji
 będzie Hanna Malinowska – kontakt: tel. 691 387 591
Powołanie drugiej grupy, daje możliwość wyboru między poniedzialkiem,  a czwartkiem ! W poprzednim roku akademickim z brydża nie mogli korzystać np. kijkowicze!

Close Menu