Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wigilijny prezent rządu dla seniorów

Wigilijny prezent rządu dla seniorów

Rząd  przyjął do realizacji pakiet dla seniorów . Jego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej osób w wieku 50+.  Dokument obejmuje m.in. założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. W pracach nad dokumentem uczestniczyła powołana w lutym br. Rada ds. Polityki Senioralnej.  W skład tego organu pomocniczego MPiPS weszli przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych, samorządów  oraz eksperci. Nad  tworzeniem programu pracowali również  słuchacze  Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Bydgoszcz reprezentowali: Bożena Sałacińska z Kazimierzowskiego UTW, Ewa Zbelicka z U3W przy WSG oraz Ireneusz Frelichowski prezes Bydgoskiej Rady Seniorów.

Miałam okazję uczestniczenia w pracach Rady  d/s polityki senioralnej. Ponad  200 osobowa grupa ludzi  pracowała w zespołach: ds. aktywności społecznej seniorów i ds. starzenia się w zdrowiu . Ja pracowałam w zespole ds. uczenia się przez całe życie i aktywności edukacyjnej seniorów. Było to dla mnie nowe  doświadczenie. Przy okazji wspólnej pracy w zespole poznałam  ministra  Władysława Kosiniak –Kamysza, posła  Michała Szczerbę  oraz senatora  Mieczysława Augustyna.   Wielogodzinne dyskusje zawsze kończyły się opracowaniem strategii działania.  Każdy uczestnik Rady otrzymywał dokumenty, na których trzeba było  nanieść swoje autorskie poprawki. Tak powoli powstawał dokument, który ostatecznie został zatwierdzony na  wigilijnym posiedzeniu rządumówi Bożena Sałacińska.
 
Wigilijne spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetów Trzeciego Wieku  zorganizowano w Kancelarii Premiera. Donald Tusk wyraził nadzieję, że przyjęty pakiet rozwiązań uczyni życie seniorów łatwiejszym i bardziej komfortowym.
Polscy seniorzy (…) są nam potrzebni nie tylko na co dzień, ale szczególnie wtedy, kiedy zasiadamy przy wigilijnym stole. Widzimy bardzo wyraźnie, że życie bez naszych babć i dziadków nie miałoby sensu, nie byłoby go. Nas by nie było bez was – mówił Tusk. – Właśnie przy stole wigilijnym, kiedy patrzymy na cieszące się dzieciaki, to przede wszystkimi widzimy, jak potrzebna jest cała rodzina i jak bardzo potrzebni są nam ci  najstarsi w naszej rodziniedodał premier Donald Tusk.

Długofalowa polityka senioralna to pierwszy tego typu dokument dotyczący polityki państwa wobec osób starszych. Ujęto w nim szereg zagadnień dotyczących życia i funkcjonowania seniorów. Szacunkowe koszty wdrażania programu  „Solidarność pokoleń w latach 2014-2020 wyniosą prawie 4 mld zł. Rząd podjął też uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS).  Program oparty jest na wsparciu organizacji działających w sferze pożytku publicznego. Działa on poprzez dofinansowanie projektów realizowanych  dla osób starszych w czterech priorytetowych obszarach: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, partycypacja społeczna oraz usługi społeczne dla osób starszych. Na finansowanie programu w latach 2014-2020 z budżetu państwa zostanie przeznaczone 280 mln zł, z czego w 2014 r. – 40 mln zł. Środki będą kierowane m.in. do: organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego i klubów sportowych.

Opracowano na podstawie TV Parlament

Krótki film ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=QqVJ5FA_a9A#t=1

{gallery}rzad{/gallery}

 

Dodaj komentarz

Close Menu