Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec wyzwań polityki senioralnej

Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec wyzwań polityki senioralnej

Organizatorami spotkania były : Parlamentarny Zespół do spraw Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie UTW” oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Patronat nad obradami przyjęły panie: prezydentowa Anna Komorowska  oraz marszałek Sejmu, Ewa Kopacz. W konferencji uczestniczyli m.in.: małżonka prezydenta RP Anna Komorowska, szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, senator Mieczysław  Augustyn,  minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, dyrektor Departamentu Marzena Breza  z  MPiPS  oraz przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds.Uniwersytetów Trzeciego Wieku, poseł Michał Szczerba.

Zebranych w Sali Kolumnowej,  przedstawicieli  ponad 100 UTW działających w ramach Fundacji OP UTW, przywitała  marszałek  Sejmu – Ewa Kopacz.
 – Cieszę się, że Sejm może dziś  Państwa gościć.  Polityka senioralna traktowana jest priorytetowo w naszym kraju. Seniorzy znajdują się w centrum uwagi obecnego rządu – powiedziała  na wstępie marszałek Sejmu. W  dalszej części swojego wystąpieniu  pani marszałek omówiła działania UTW . Pierwsze tego typu placówki  powstały w Polsce  w 1975 r.  Ich celem była edukacja i aktywizacja społeczna osób starszych. Obecnie w naszym  kraju funkcjonuje 450 UTW zrzeszających  ponad 130 tys. słuchaczy.  Na zakończenie swojego wystąpienia szefowa Sejmu  zapowiedziała utworzenie w obu izbach parlamentu, komisji do spraw polityki senioralnej.

Mamy pełną świadomość, jak wielkie znaczenie mają Państwa działania. Do starości bowiem musimy się przygotowywać, gdy jeszcze jesteśmy względnie młodziprzywitał uczestników spotkania Michał Szczerba. Przewodniczący parlamentarnego zespołu dodał, że  w zakresie polityki senioralnej potrzebna jest polityka odwagi, a nie ostrożności.
Podczas konferencji  ogłoszone  zostały  nazwiska laureatów konkursu „Wielkie Osobowości UTW”. Wyróżnienia otrzymali : małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Jerzy  Koźmiński.

Spotkania z Państwem są dla mnie zawsze źródłem energii i optymizmu.  Z przyjemnością włączę  się w nowe działania na rzecz UTW powiedziała Pierwsza Dama, Anna Komorowska, odbierając nagrodę.

Z kolei minister Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MPiPS  wyraził ogromną wdzięczność za zaufanie jakim obdarzyło go środowisko UTW .– Cieszę się, że tworzymy razem zgraną drużynępodkreślił minister.
Trzeci odznaczony, Jerzy Koźmiński , szef  polsko-amerykańskiej  fundacji zadeklarował , że nadal będzie aktywnie wspierać ruch senioralny  w Polsce.  – Chcemy pomóc seniorom, jeszcze bardziej wyzwolić ich ogromny potencjał, ich doświadczenie życiowe w połączeniu z młodzieńczą energią powiedział  na zakończenie prezes fundacji.
 
W dyskusji panelowej  wzięli udział przedstawiciele Sejmu i Senatu, administracji rządowej, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych oraz środowisk  UTW z Krakowa i Warszawy. Uczestnicy spotkania omówili „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020”. Dokument opracowany przez Radę ds. Polityki Senioralnej przy MPiPS, w skład,  której wchodziła m.in. Bożena Sałacińska,  został skierowany do zatwierdzenia przez Radę Ministrów. W latach 2014-2020 kontynuowany ma być Rządowy Program na Rzecz Aktywności Osób Starszych. W roku 2014  na jego realizację budżet państwa przeznaczył 40 mln zł.

{gallery}gala_sejm{/gallery}

 

Dodaj komentarz

Close Menu